Obiectiv

Acordarea de granturi pentru digitalizarea IMM în vederea digitalizării IMM-urilor din alte sectoare de activitate decât TIC, respectiv:

 • Creșterea competitivității IMM
 • Dinamizarea sectorului TIC.

Despre Proiect

Valoarea Grantului

30.000 euro – 100.000 euro.

Cofinanțare:

Intensitatea finanțării nerambursabile este de 90% din valoare eligibila a proiectului.

Cui se adresează?

IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente.

5+

In top 5 tari la viteza conexiunii la internet.

33%

Grad digitalizare economie în România.

2021

Lansare noi programe pentru digitalizare.

26din 28

Loc ocupat de RO în UE la digitalizare.

Intrebari Frecvente

 • Sunt întreprinderi înregistrate în România potrivit legii care se încadrează în una din următoarele categorii: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie;
 • Au sediul social și locația de implementare în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul;
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) la data depunerii aplicației de finanțare și la data semnării Contractului de subvenție;
 • Nu este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
 • Nu se află în stare de faliment / insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), nu și-a suspendat activitatea economică la data depunerii planului de afaceri și ulterior, nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale sau face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de mai susa;
 • Nu este subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată;
 • Achiziționarea de hardware TIC, dispozitive si echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune);
 • Realizarea de rețele LAN necesare pentru implementarea aplicației de proiect;
 • Achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice aplicației de proiect și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 • Achiziționarea licențelor software pentru server, licențelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licențelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office;
 • Achiziționarea /realizarea unui website de prezentare a companiei (maxim 10.000 lei)Achiziționarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 • Achiziționarea soluției de semnătură electronică;
 • Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Achiziționarea soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare si/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 • Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului (plan de afaceri,etc.) – maxim 5% din valoarea totală a aplicației de proiect;
 • Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică) – maxim 5% din valoarea totală a proiectului;
 • Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;Achiziția serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC);
 • Cheltuieli de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală;
 • Au sediul social și locația de implementare în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul;
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget) la data depunerii aplicației de finanțare și la data semnării Contractului de subvenție;
 • Nu este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
 • Nu se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), nu și-a suspendat activitatea economică la data depunerii planului de afaceri și ulterior, nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale sau face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de mai sus;
 • Nu este subiectul unei decizii/ordin de recuperare a unui ajutor ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată;
 • Realizarea/dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative, prin finanțarea investițiilor în cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, în inovare de proces și/sau organizațională, în active corporale și/sau necorporale, în alte proiecte de inovare, etc;
 • Sprijinul va fi acordat pentru dezvoltarea de produse/soluții/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate in următoarele domenii:IoT, smart city / smart village;
 • Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială;
 • Inteligența artificială, realitate augmentată;
 • Tranzacții electronice;
 • Securitate cibernetică;
 • Big data, blockchain;
 • E-guvernare/E-administrație – Digitizarea administrației publice;
 • E-sănătate;
 • Digitalizarea activităților microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii prin finanțarea investițiilor realizate acestea pentru dezvoltarea și/sau achiziționarea de produse TIC;
 • Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 • Taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 • Taxa de timbru verde;
 • Cheltuieli de mentenanță a investiției;
 • Cheltuieli cu concedii medicale;
 • Dobânzi debitoare;
 • Achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 • Amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 • Costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 • Sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 • Costuri de amortizare;
 • Contribuțiile în natură;
 • Cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 • Dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 • Cheltuielile pentru locuințe;
 • Provizioane;
 • Cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
ATENȚIE! Activitățile finanțate pentru achiziționarea de active corporale și necorporale trebuie să constituie investiții inițiale pentru IMM. Investiția inițială, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 651/2014), reprezintă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.

Prețuri Consultanta

Businesses today cross borders and regions, so you need a
service provider that goes where you are.

Gratis

 • 24/7 system monitoring
 • Security management
 • Patch management
 • Remote support
Pret0 Lei

ședința

Cel mai popular

 • Preventive maintenance
 • Asset management
 • Secure cloud backup
 • Server/Network support
Pret1000Lei

pachet

Enterprise

 • Consultanta
 • Întocmire Proiect
 • Management Implementare
 • Costuri consultanta deduse din proiect (cheltuiala eligibila)
cost2%

proiect

Suntem Aici Sa Te Ajutam

Ai nevoie de mai multe informatii sau te intereseaza sa aplici pentru un proiect?