Media Proiecte

Digitalizare IMM – Finanțare nerambursabila intre 20.000 – 100.000 euro

Digitalizare IMM

Conform ultimului calendar actualizat al PNRR, la începutul lunii decembrie 2022, se va deschide apelul pentru Digitalizarea companiilor!

Bugetul total alocat se ridică la 347,5 milioane de euro, echivalentul a 1.690,83 milioane lei, conform cursului euro din luna septembrie 2022. Implementarea proiectelor nu trebuie să depășească 30 iunie 2025.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România.

Fondurile pentru digitalizare pot fi solicitate astfel:

 • 20.000 – 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 20.000 – 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 20.000 – 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Microîntreprinderile nu trebuie să asigure un aport propriu, însă întreprinderile mici și mijlocii își asumă o cofinanțare de 10%.

Activități finanțate:

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software / licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționare website de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță / analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice ce care au nevoie IMM-urile, etc.

Achizițiile propuse în cadrul cererii de finanțare trebuie justificate prin depunere a minim 2 oferte de preț.

Beneficiarii sunt obligați ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale(DESI), detaliate în ghid.

Criterii de punctaj:

Printre criteriile prevăzute se numără rentabilitatea activității operaționale, evoluția profitului operațional (profitul operațional din 2021 comparativ cu cel din 2020), rata activelor de digitalizare deținute de companie în anul 2021, creșterea productivității muncii în perioada de durabilitate, rentabilitatea activității companiei, domeniul de activitate și apartenența la soldul balanței comerciale. În acest fel, se dorește a fi sprijinite spre a deveni mai competitive întreprinderile rentabile, care au un grad de digitalizare și inovare scăzut și aparțin domeniilor de activitate prioritare la nivel național.

Pentru verificarea gratuită a eligibilității companiei, vă rugăm să ne contactați.

Write A Comment