Media Uncategorized

17,5 Miliarde Euro Pentru Economia Verde

img_02_c

Parlamentul European a anunțat marți, 18.05.2021, adoptarea regulamentului privind Fondul pentru o tranziție justă, care va ajuta țările Uniunii să răspundă la impactul social și economic al tranziției către neutralitatea climatică.

Pachetul cuprinde 7,5 miliarde de euro din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și 10 miliarde de euro din Instrumentul de redresare al Uniunii. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să pună accentul pe diversificarea economică, reconversia profesională sau crearea de locuri de muncă, ori trebuie să contribuie la tranziția spre o economie europeană sustenabilă, neutră din punct de vedere climatic și circulară.

Fondul pentru o tranziție justă (JTF) va finanța:

 • sprijinul pentru căutarea de locuri de muncă,
 • perfecționarea și recalificarea profesională,
 • includerea activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în contextul în care economia Europei se îndreaptă într-o direcție neutră climatic,
 • microîntreprinderile, incubatoarele de afaceri, universitățile și institutele publice de cercetare,
 • noile tehnologii energetice,
 • eficiența energetică,
 • mobilitatea locală durabilă.

Nu vor beneficia de sprijin din partea JTF:

 • incinerarea deșeurilor,
 • dezafectarea sau construirea de centrale nucleare,
 • activitățile legate de produsele din tutun,
 • investițiile legate de combustibilii fosili.

Statele membre au următoarele obligații:

 • să redacteze planuri pentru o tranziție justă, prin care să identifice regiunile care se confruntă cu cele mai mari dificultăți și care sunt afectate cel mai mult de tranziție.
 • să concentreze în aceste regiuni resursele pe care le primesc din JTF.
 • să se acorde o atenție deosebită caracterului specific al insulelor, zonelor insulare și regiunilor ultraperiferice.

La inițiativa Parlamentului, va fi introdus un „mecanism de recompensare ecologică”, dacă resursele fondului vor fi majorate după 31 decembrie 2024. Aceste resurse suplimentare vor putea fi distribuite între statele membre, iar cele care reușesc să reducă emisiile industriale de gaze cu efect de seră vor beneficia de mai multe fonduri.

Alte aspecte esențiale ale regulamentului

 • Statele membre vor avea acces deplin la JTF doar dacă adoptă angajamente la nivel național de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Înainte de a adopta acest obiectiv, statele membre vor putea primi doar 50% din suma care le-a fost alocată;
 • Companiile care au dificultăți financiare pot beneficia de sprijin, cu respectarea normelor temporare ale Uniunii privind ajutoarele de stat instituite pentru circumstanțe excepționale;
 • Resurse din alte fonduri de coeziune pot fi transferate voluntar;
 • Proporția investițiilor care pot fi acoperite prin finanțarea Uniunii (cofinanțare) este de maximum 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 70% pentru regiunile de tranziție și 50% pentru regiunile mai dezvoltate.

Textul a fost adoptat marți cu 615 voturi pentru, 35 împotrivă și 46 abțineri.

După ce Consiliul va aproba în mod oficial acordul, regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Sursa: Parlamentul European

Write A Comment